Telefonszám: +3630 161 3256      E-mail: iroda@eugimi.hu  Iskoláink: Eger, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba

ECL nyelvvizsga

További információ: 06304739333

Bemutatkozás

A Központi Iroda Kft. új hivatalos nyelvvizsga helyszínen (4400 Nyíregyháza Szarvas utca 22.,) 2023.februárjától várja a nyelvvizsgázni vágyó diákokat.

A vizsga célcsoportja

Az ECL nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Az ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem-, kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.

Információk a vizsgáról:

Vizsgaszintek

Az ECL nyelvvizsga szintjei:

A2 szint (belépőfok)

B1 szint (alapfok)

B2 szint (középfok)

C1 szint (felsőfok)

Bővebb információ: https://ecl.hu/vizsgaszintek/

Vizsgarészek

ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA:

1.Olvasáskészség vizsgarész

  1. Íráskészség vizsgarész

SZÓBELI RÉSZVIZSGA:

  1. Beszédértés vizsgarész
  2. Íráskészség vizsgarész

Bővebb információ: https://ecl.hu/vizsgareszek/

Értékelés

A vizsgázók teljesítményét értékelésében minden készség esetében két értékelő értékeli. A vizsgázó minden készségből maximum 25 vizsgapontot szerezhet. Az értékelés során a részben helyes válaszokért részpontok nem adhatók.

Vizsgarészek és pontértékük:

Bővebb információ: https://ecl.hu/ertekeles/

A sikeres vizsga

A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek. A vizsgázó a sikeres vizsgájáról/részvizsgáról bizonyítványt kap.

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a beszédértés, mind a beszédkészség vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el, és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot.

Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség, mind pedig az íráskészség vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el, és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot.

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az írásbeli, vagy a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.

Témakörök: https://ecl.hu/temakorok/

Jelentkezési tudnivalók:

Az ECL nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

A jelentkezés kizárólag online lehetséges. Az alábbi linken: https://ecl.nyelvvizsgajelentkezes.hu/

Az ECL nyelvvizsgára történő jelentkezés előtt tanácsos a vizsgázóknak elolvasniuk Vizsgaszabályzatot (https://ecl.hu/wp-content/uploads/ECL_vizsgaszabalyzat_latest.pdf)    és a Gyakorlati tudnivalókat (https://ecl.hu/gyakorlati-tudnivalok/).

Vizsgadíj

Az ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai

A vizsgajelentkezéséhez kapcsolódó vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot(kat) a megszabott jelentkezési határidőig a vizsgázói fiókba szükséges feltölteni. A jelentkezés kizárólag a vizsgadíj befizetésével és a befizetési bizonylat a vizsgázói fiókba való feltöltésével együtt érvényes.

Elérhetőség:

Tamásné Seres Edina
Tel: 06304739333
E-mail: nyelvvizsga.kozpontiiroda@gmail.com